בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - פלטייןמבצע בדיקה ברשם החברות