בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - א. שהין - אדריכלות ותכנוןמבצע בדיקה ברשם החברות