בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - אקו תקשורת ותדמיתמבצע בדיקה ברשם החברות