בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - ג.מ.ר.א המרכז הרוחנימבצע בדיקה ברשם החברות