בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - חוה רימוןמבצע בדיקה ברשם החברות