בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - א.מ.מ. עבודות חקלאיות ושרותים כללייםמבצע בדיקה ברשם החברות