בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - פארקר הניפין ישראלמבצע בדיקה ברשם החברות