בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - סיבין שוומבצע בדיקה ברשם החברות