בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - אופקים ח.מ. חברה לנאמנותמבצע בדיקה ברשם החברות