בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - א.ו.נ.ו ת.מ. תעשיותמבצע בדיקה ברשם החברות