בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - בקר דלתון שמקהמבצע בדיקה ברשם החברות