בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - בי די אצ פרטנרס 2017מבצע בדיקה ברשם החברות