בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - נחלה טובהמבצע בדיקה ברשם החברות