בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - בי אנ סי וקיישן הומס ראנטלמבצע בדיקה ברשם החברות