בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - א ב ס שירותי כח אדםמבצע בדיקה ברשם החברות