בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - פיקוח בקרה והדרכה במעונות יוםמבצע בדיקה ברשם החברות