בדיקת חברות בפרוק מרצון בהליך מזורז - מזוזת צפתמבצע בדיקה ברשם החברות