תקנון האתר - דאטהצ'ק

תנאי שימוש באתר

ברוך הבא לאתר DataCheck.co.il. השירות מופעל ע"י חברת דאטהצ'ק בע"מ (DataCheck Ltd), ח.פ. 515805026, הרשומה ברחוב מרידור יעקב 6, ת"א, 6941156 (להלן: דאטהצ'ק או החברה). מגוון השירותים שאנו מציעים מאפשרים לכל אדם, גוף או יישות משפטית לקבל מידעים ודוחות אודות עצמם ואחרים, לרבות מידעים על תאגידים, בני אדם ונכסים, לעיתים כמות שהם (As Is) ולעיתים עם ניתוח מקצועי של המידע על סמך נוסחאות ופרמטרים אובייקטיביים שנקבעו על ידי אנשי מקצוע בחברתנו ומציגים הסקת מסקנות למשל עבור סיכון התקשרות.

שימו לב - באישור תקנון זה אתם מסכימים לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, ובנוסף אתם מייפים את כוחנו מכח חוק השליחות, התשכ"ה-1965 לפעול בשמכם במידת הצורך ובכפוף לשירות המוזמן ולהעביר תשלום של אגרות בשמכם מול אחד מהגופים הבאים: רשות המיסים, רשות האוכלוסין, משרד הפנים, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד הביטחון, צה"ל, רשם המשכונות, רשם הירושות, האפוטרופוס הכללי, רשם החברות, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, רמ"י, הוצל"פ, בנק ישראל, לשכות האשראי, הכונס הרשמי, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון, והרשויות המקומיות בישראל. כמו כן - ידוע לכם שבבדיקות מסוימות אנו פועלים בשמכם להשגת המידע, וידוע לכם שאנו משתמשים במכסת הבדיקות שהמדינה העניקה לכם במקומות הבאים: משרד האוצר - 10 בדיקות לכל אזרח עבור בדיקה על חשבונות בנק רדומים וחסכונות פנסיוניים.

תקנון האתר והבהרות

דמי טיפול בסך של בין 19 ש"ח ועד 49 ש"ח (תלוי בסוג השירות) יגבו במידה ונציגנו יטפלו בהזמנה גם אם הבקשה תסורב ו/או הפרטים שהזנתם אינם נכונים מכל סיבה שהיא. דאטהצ'ק בע"מ (להלן: החברה) הינה ספק שירות בלבד ואינה אחראית על המידע אשר נשאבים ממאגרים ממשלתיים ופרטיים. החברה אינה מהווה כגורם יציר של מידע כלשהו אלא משתמשת בצדדים שלישיים להשגת המידע ושליחתו ללקוח בצורות שונות. חלק מהדוחות נשלחים AS IS וחלק מהדוחות נערכים בצורה שאינה משנה את התוכן על מנת לפשט את המידע. המסקנה היא שהחברה משמשת כצינור בין הלקוח הסופי לבין המידע המצוי במאגרים שונים. המידע ניתן כשירות בלבד ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי. השימוש במידע ובמסקנות הוא על אחריותכם בלבד.

החברה אינה אחראית על טעויות במידע ו/או על מהימנות המידע ו/או על עדכניות המידע ועל כל נזק אחר שיכול להיגרם ע"י שימוש בשירות. כמו כן, בחלק מהדוחות החברה משתמשת במדד סיכון אשר נוצר ע"י אנשי מקצוע חיצוניים כחוות דעת מקצועית אשר מאפשרים לאדם הסביר להבין את אשר נמצא בדוח ע"י מדד הסיכון. המדד הינו רק הפשטה של הנתונים ומשמש בגדר המלצה בלבד, אין לייחס למדד חשיבות מעבר לכך ואין להשתמש בו כתחליף לאיש מקצוע מתאים אשר ידע להעריך את נתוני הדוח באופן פרטני. אין לראות במידע שהתקבל משום תחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי, וכל הנאמר בו אינו יכול לשמש עילה לתביעה כלשהי. אם קיימת סתירה בין מידע זה לבין הוראות הדין, יחולו הוראות הדין.

מדיניות ביטולים

שימו לב - ככל שיידרשו מסמכים נוספים, הוספת פרטים או תיקונם, ניצור איתכם קשר באמצעות דוא"ל ומשלוח מסרון (במידה והשארתם מספר טלפון נייד). לקוחות שלא יגיבו לשלוש פניות להשלמת פרטים מצד DataCheck, הזמנתם תיסגר ותשלום עבור השירות לא יוחזר. במידה והזמנה נסגרה בנסיבות אלו, תישמר ללקוחות הזכות להחיותה (בכפוף להשלמת המסמכים הדרושים) וזאת תוך שנה מרגע סגירת ההזמנה.

אתר דאטהצ'ק אינו, ולא בא להחליף, קבלה של דו"ח שירות נתוני אשראי ואינו בא להחליף את שיקול דעתך המקצועי. יתר על כן, אתר דאטהצ'ק מאפשר לך לקבל מידע אך אינו יכול להיות בטוח שמידע זה מהימן ומעודכן, שכן הוא מתקבל מצדדים שלישיים.

לכן, השימוש באתר דאטהצ'ק הוא על אחריותך בלבד, ודאטהצ'ק לא תוכל להיות ערבה לאיכות התוכן, לטיבו, לדיוקו, להתאמתו לדרישותיך ולא תוכל להיות אחראית לכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהשירות.

בהתחשב ברגישות המידע שמועבר באמצעות השירות, דאטהצ'ק מבקשת ממך שלא להשתמש במידע שלא לצרכייך האישיים, ולא לפרסמו ברבים. כמו כן, נאסר עליך למכור את השירות.

ככל ואתה מזין את פרטיו של צד ג', הנך מצהיר כי קיבלת ממנו אישור לקבל עליו מידע במידה ויימצא כזה, וכן הנך מצהיר שקיבלת ממנו אישור למסור את פרטיו לידי דאטהצ'ק.

עוד יצוין, כי במהלך ההזמנה נאספים עליך פרטים הנשמרים לצורך אספקת הההזמנה, ליצירת סטטיסטיקות וליתר שימושי החברה.

אנו מציעים כי תקרא את תנאי השימוש המלאים על מנת להבין את הזכויות והחובות, כיוון שהם ההסכם היחיד שחל על יחסייך עם דאטהצ'ק. תקציר התנאים שהובא לעיל אינו מהווה תחליף להסכם המלא, ולא מהווה חלק מההתקשרות; הוא גם לא ישמש לפרשנות ההסכם בשום מקרה.

הרשמה לשירות: על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.

תנאי כשרות: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הוריך ו\או אפוטרופסיך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עליך בעבר על ידי דאטהצ'ק מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.

נתוני כרטיס אשראי לצורך הזדהות: איסוף נתוני כרטיס האשראי הם למטרת הזדהות בלבד במערכות הממשלתיות. לא ייעשה שום שימוש בנתוני כרטיס האשראי שלא לצורך הזדהות בלבד. נתונים אלו ימחקו לאחר הטיפול. עפ"י הצורך ובשירותים מסוימים בלבד נתונים אלו יכולים להישמר מספר ימים נוספים ו/או נתון אחר מהמערכת ההזדהות ממשלתית . על מנת לאפשר לנו לחזור לטיפול בשירות ורק אם נדרש. בכל מקרה נתוני האשראי יימחקו או בתום הטיפול בהזמנה או בתום העדכון שלה ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים.

שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי בלבד; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו. כל שימוש מסחרי שלך בשירותים יבוצע באמצעות האתר עצמו.

שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים. • היעדר רשיון בקניין רוחני
  : למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עליך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של דאטהצ'ק.


 • פרטים נכונים בלבד: דוחותיה של דאטהצ'ק ישלחו אליך על פי בקשתך, בדואר אלקטרוני בלבד. על כן, הנך נדרש לספק מידע אמיתי, נכון ומדויק בלבד. ככל שתתחזה לאחר, הרי שלא תוכל לקבל את המידע.  מינוי כנציג: על ידי ביצוע הזמנה באמצעות אתר דאטהצ'ק, הנך ממנה את דאטהצ'ק כנציג ושליח שלך לצורך בקשת המידע מצדדים שלישיים.

  השירותים: דאטהצ'ק תספק לך, באמצעות האתר, את השירותים הבאים. שים לב כי חלק מהשירותים עשויים להנתן בצורה מוגבלת וכי דאטהצ'ק עשויה לשנות את אופי השירותים והיקפם מעת לעת. השירותים ינתנו בדרך הכלל במהלך יום עסקים אחד, אולם דאטהצ'ק מתחייבת כי זמן האספקה המקסימאלי יהיה שבעה ימי עסקים, למעט בשירותים אשר בעמוד ההזמנה שלהם מצוין במפורש כי זמן האספקה ארוך יותר. אנא שים לב כי המידע מסופק לדאטהצ'ק על ידי צדדים שלישיים, ודאטהצ'ק אינה יכולה לערוב לדיוקו, נכונותו או מהימנותו.

  א.
  דוח פרטי חברה: דאטהצ'ק תאפשר לך, באמצעות השירות, לרכוש דו"ח של פרטי חברה בערבון מוגבל הכולל את הפרטים הבאים: (1) בעלי החברה; (2) פרטי הדירקטורים המכהנים בחברה; (3) פרטי השעבודים הקיימים על החברה; (4) פסקי דין והליכים משפטיים שהחברה מעורבת בהם; (5) פרטים נוספים שישלחו לחברה מרשם החברות.

  ב. דוח מידע עסקי: דו"ח מידע עסקי כולל את כל הפרטים המפורטים בדו"ח פרטי חברה, וכן: (1) מידע לגבי חשבונות בהגבלה חמורה; (2) רשימת תיקים בהוצאה לפועל; (3) מידע על פשיטת רגל; (4) מידע לגבי פירוק חברה; (5) מסמכים סרוקים של תיק החברה מרשם החברות.

  ג. דוח מידע עסקי מלא: דו"ח עסקי מלא כולל את כל הפרטים בדו"ח פרטי חברה ודו"ח מידע עסקי, וכן: (1) מידע על חברות המחזיקות בחברה; (2) מידע על זהות בעלי המניות של החברות המחזיקות; (3) פסקי דין והליכים משפטיים שבעלי המניות מעורבים בהם; (4) מידע על דירקטורים המכהנים בתאגיד; (5) בדיקת הסימנים המסחריים של החברה.

  ד. בדיקת נאותות (Due Diligence): בדיקת הנאותות מספקת דו"ח מותאם אישית לצרכיך, הכולל מידע כללי על תחום העיסוק של החברה, מחקר עסקי ממקורות גלויים מהרשת ומידע תחרותי.

  ה. נסח טאבו: דאטהצ'ק תאפשר לך, באמצעות האתר, לקבל מידע מרשם המקרקעין (טאבו) על אודות נכס.

  ו. אשראי צרכני: דאטהצ'ק תאפשר לך לקבל דו"ח אשראי צרכני על אודות אדם, אשר כולל: (1) האם האדם מחזיק בתיק עוסק מורשה (בהנתן שאתה מוסד ציבורי); (2) מידע ממאגרים משפטיים הכולל פסקי דין והחלטות בהן האדם מוזכר; (3) מידע על שעבודים או משכונות על האדם; (4) מידע לגבי הליכי פשיטת רגל בהם האדם מעורב; (5) מידע לגבי חשבונות בהגבלה חמורה.

  ז. דו"ח שעבודים: דאטהצ'ק תאפשר לך, באמצעות האתר, לקבל דו"ח שעבודים או משכונים על נכסים, תאגידים או בני אדם, אשר יסופקו על ידי רשם המשכונות, משרד הרישוי או משטרת ישראל. תחת שירות זה אנו מציעים גם בדיקת שעבוד רכב ובדיקה לפני קניית רכב.

  ח. מידע משפטי: דאטהצ'ק תאפשר לך, באמצעות האתר, לקבל מידע משפטי פומבי, הן במסגרת שירות נפרד, הן כחלק משירותים נוספים.

  דאטהצ'ק תפרסם מידע משפטי פומבי בלבד, המותר לפרסום על-פי חוק, ללא פרטים מזהים האסורים לפרסום (תעודות זהות וכיו"ב). חשוב לציין כי המידע מפורסם ללקוח ככתבו וכלשונו, בלא מניפולציות כלשהן.

  כחלק מתפיסת החברה לאספקת מידע מהימן ללקוחותיה, פסקי דין פומביים המותרים לפרסום בישראל לא יוסרו, מאחר וזכותו של בעל דין לפרטיות נשקלת על-ידי בית המשפט כשמוגשת בקשה להטלת חיסיון בתיק.

  דאטהצ'ק תכבד כמובן כל צו איסור פרסום שיובא לידיעתה, ותשמח לפעול לתיקון כל טעות שתובא לידיעתה בכל החלטה שיפוטית המוצגת באתר.

  לפניות הנוגעות לנושא תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר.
  לתשומת לבכם, אנו מתייחסים לכל פנייה, אך כפי שציינו, לבקשות למחיקת מידע בדרך כלל לא נוכל להיענות.

  ט. שירותים נוספים: דאטהצ'ק תאפשר לך, באמצעות האתר, לקבל שירותים שונים, כפי שישתנו מעת לעת, ובכלל זה מגורמים ממשלתיים כמו רשות המיסים, רשות האוכלוסין, משרד הפנים, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד הביטחון, צה"ל, רשם המשכונות, רשם הירושות, האפוטרופוס הכללי, רשם החברות, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, רמ"י, הוצל"פ, בנק ישראל, לשכות האשראי, הכונס הרשמי, אגף שוק ההון ביטוח וחסכון, והרשויות המקומיות בישראל.

  על האלגוריתם: מדד הסיכון החדשני של DataCheck, תוצר של מחקר מקיף, אלגוריתם מתוחכם ושיתוף פעולה עם מיטב המומחים המקצועיים, נותן אינדיקציה ראשונית באשר לסיכונים הכרוכים בהתקשרות מסוג כזה או אחר עם הישות הנבדקת, בין אם מדובר באדם או בחברה.

  המדד מדרג סיכונים שונים בענפים שונים, לרבות אך לא רק הליכי חדלות פירעון, הגבלות חמורות בבנק ישראל, תיקים בהוצל"פ, תיקים משפטיים, שעבודים הרשומים על שם הישות הנבדקת, מהות עיסוקו של הנבדק והענף בו פועלת הישות הנבדקת וכיו"ב.

  בחישוב המדד, כל אינדיקציה שלילית גורעת מציון הישות הנבדקת, ציון שמתחיל ב-1000. אינדיקציות חד משמעיות מקבלות משקל גדול מאינדיקציות שאינן ודאיות, כשאינדיקציות חיוביות עשויות להעלות את ציון הישות הנבדקת.

  לאחר שקילת כלל האינדיקציות, האלגוריתם מחשב את ציון הישות הנבדקת, כשהציון המירבי, 1000, מעיד על סיכון נמוך מאוד בהתקשרות עם הישות הנבדקת, ואילו הציון הנמוך ביותר, 1, מעיד על סיכון גבוה מאוד בהתקשרות כזו. בנוסף, כדי להקל על המשתמש הממוצע, המערכת מקודדת את הסיכונים השונים לפי צבעים, כשכל ציון בין 1 ל-450 מהווה סיכון אדום (כלומר, סיכון גבוה), כל ציון בין 451 ל-675 מהווה סיכון כתום (כלומר, סיכון בינוני), וכל ציון בין 676 ל-1,000 מהווה סיכון ירוק (כלומר, סיכון נמוך).

  מעבר לכך, בכל דוח תוכלו להיעזר במסקנות והמלצות DataCheck AI (Beta), כשהן מותאמות למדד הסיכון המקצועי שלנו, ובהתאם לאופי ההתקשרות הספציפית שלכם עם הנבדק.

  חשוב לציין - מדד הסיכון מהווה נורת אזהרה ומעין דגל אדום באשר לנבדק, אך אינו בעל נפקות משפטית כלשהי, מעבר להמחשת המסקנות בצורה גרפית וברורה למשתמש. יתר על כן, במידה ונמצאו אינדיקציות שליליות, אנו ממליצים על בדיקה קפדנית יותר בטרם ההתקשרות, אך אינדיקציות אלו אינן מצביעות באופן חד משמעי על ליקויים בהתנהלות הישות הנבדקת, ואין להסיק מהן כי כל התקשרות עם הישות הנבדקת תהא הרסנית או לא מוצלחת. מאידך, גם דוח נקי מאינדיקציות שליליות לא יכול להוות בטוחה כי התקשרות עם הישות הנבדקת תהא התקשרות מוצלחת וחפה מקשיים.

  בנוסף, אנו מדגישים כי איסוף המידע נעשה הן ע"י בוטים אוטומטיים והן ע"י אנליסטים מוכשרים, אך חישוב מדד הסיכון נעשה מאחורי הקלעים, באופן אוטומטי ושקוף, ללא מגע יד אדם.

  אנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח את הדיוק והאמינות של המידע המופיע בדוח המוצג. עם זאת, המידע מסופק "כמו שהוא" (AS IS), ללא אחריות מכל סוג שהוא. עוד חשוב לציין, כי לא יינתן החזר בגין דוח בו לא נמצאו רשומות על הנבדק. אנו מסתמכים על מקורות מידע ציבוריים ופרטיים, ואיננו יכולים לחזות אם לאדם אינדיקציות שליליות או לא - אנו פשוט מספקים את המידע.

  דאטהצ'ק אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות, לדיוק, לתוכן, לשלמות או לאמינות של המידע המופיע בדוח זה, ואינה נושאת באחריות כלשהי להבטחות ו/או מצגים, מפורשים או משתמעים, ביחס למידע או להתאמתו לנסיבות הספציפיות בגינן הדוח נרכש. בנוסף, בכל מקרה של אי התאמה בין המידע המופיע בדוח זה, לבין מידע המופיע ברשות ממשלתית - יגבר הרשום ברשות הממשלתית.

  אנו לא אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר) בין הנובע מחוזה, מעוולה נזיקית נטענת או בכל דרך אחרת, שייגרם למשתמש או לכל צד ג', אשר עלול להיווצר כתוצאה משימוש (או חוסר יכולת להשתמש) באתר זה ובדוח שהופק, לרבות הפסד רווחים, הכנסות, חוזים, הזדמנויות מסחריות או מוניטין.

  בנוסף, המידע המופיע בדוח ובאתר, לרבות המסקנות המוצעות בדוח זה, אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. מדד הסיכון המופיע בדוח זה הינו פרי של שת"פ עם מיטב המומחים המקצועיים, אך אינו בעל נפקות משפטית כלשהי, מעבר להמחשת המסקנות בצורה גרפית וברורה למשתמש.

  כמו כן, הדוח המוצג אינו, ולא בא להחליף, דוח ריכוז נתונים המוצע מטעם מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל.

  חשוב לנו לציין שאנו לא יכולים להבטיח תוצאות כאלו או אחרות בשיפור דירוג האשראי (כמו שעו"ד לא יכול להתחייב על תוצאה משפטית מסוימת), ואנו לא יכולים להתחייב למסגרות זמנים מסוימות. חברות מתחרות שמבטיחות תוצאות משלות את הלקוחות, ובניגוד אליהן, אנו לא מתיימרים להבטיח מקסמי שווא.

  לאור רגישות המידע המוצג בדוח, אנו מבקשים שלא להשתמש במידע שלא לצרכים אישיים, ולא לפרסמו ברבים. כמו כן, מכירת השירות לצדדים שלישיים אסורה בהחלט.

  סודיות המידע: המידע המועבר לך על ידי דאטהצ'ק הינו סודי ומיועד לשימושך האישי בלבד. אל תמכור את המידע לאחרים ואל תפרסם אותו. תכנית שותפים: לצורך קידום עסקיה, מפעילה דאטהצ'ק תוכנית שותפים המאפשרת לך לקבל עמלות על עסקאות אשר תפנה לאתר דאטהצ'ק ואשר יביאו להכנסה בפועל. כאשר, דאטהצ'ק תאפשר לך לקבל עמלה בגובה שיקבע מעת לעת, מסך כל העסקאות המזכות בכל חודש, בהתאם לפרסום באתרה.

  סימון לקוחות מזכים: לצורך סימון הלקוחות המזכים תקבל מדאטהצ'ק מחרוזת URL ייחודית אשר תאפשר לך לקשר לאתר דאטהצ'ק. בעת כניסה לאתר מכתובת זו, יסומנו הלקוחות באמצעות עוגיה (Cookie) שישתל במחשבם לתקופה של 30 ימים. כל עוד עוגיה זו תהא בתוקף, הרי שכל עסקה שתבוצע על ידי הלקוחות המזכים תרשם לזכותך.

  א. גובה העמלה: גובה העמלה שישולם לך יהיה סכום קבוע או אחוזים מגובה של כל עסקה אשר תפנה לאתר, לאחר קבלת הכספים בפועל, ולאחר שהעסקה לא בוטלה בתוך 30 ימים מקיומ

  ב. מועד התשלום: אחת לחודש, בתוך עשרה ימים מסוף כל חודש, יועבר לך דו"ח מלא הכולל את הכנסותיך החודשיות מאתר דאטהצ'ק. לאחר קבלת הדו"ח, תדרש להנפיק לדאטהצ'ק חשבונית מס עבור הסכומים אשר יש לשלם לך. לאחר התשלום, תדרש אף להנפיק קבלה.ה.

  ג. פאנל ניהול: לצורך מעקב אחר הכנסותיך, תנתן לך גישה למערכת ניהול אשר תאפשר מעקב אחר התשלומים.

  תשלום: שירותיה של דאטהצ'ק ינתנו כנגד תשלום אשר יקבע מעת לעת בהתאם לפרסומים באתר. דאטהצ'ק רשאית לשנות את תעריפיה לפי שיקול דעתה, אולם שינוי כזה לא יחול רטרואקטיבית עבור הזמנות שבוצעו.

  א. אמצעי התשלום: התשלום יבוצע באמצעות שירותי צד ג' אשר דאטהצ'ק תשתמש בהם מעת לעת, לרבות קרדיטגארד ו- PayPal. בעת התשלום, תופנה לאתר צד ג' מאובטח לצורך ביצוע התשלום.

  ב. מחירים: המחירים המופיעים באתר הינם המחירים בהם ימכרו המוצרים; לעיתים, לצד מחירים אלו עשויים להופיע סכומים המוגדרים כ"מחיר השוק" ו"מחיר מחירון". מחירים אלו משקפים בחינה של צוות דאטהצ'ק של מוצרים דומים (או זהים) באתרי אינטרנט שונים. אין מחירים אלו מהווים מדד מחייב כלשהוא. למען הסר ספק, אלא אם נאמר אחרת, אין המחירים באתר מהווים הצהרה כי מחיר זה הינו המחיר הזול ביותר בו נמכר המוצר או כי לא ניתן להשיג את המוצר במחיר נמוך מהמחירים המצוינים בו.

  ג. החזרים וביטולים: בהתחשב בכך שהמידע שמסופק לך באתר הינו בהזמנה אישית, הרי שאינך רשאי לבטל כל הזמנה של מוצר שתבוצע באתר. עם זאת, במקרים בהם דאטהצ'ק לא תוכל לעבד את הזמנתך או לספק לך מידע, יוחזר לך כל הסכום ששילמת.

  מדיניות פרטיות ואבטחת מידע: במהלך השימוש בשירותים, דאטהצ'ק עשויה לשמור מידע אישי ומזהה על אודותיך. לכן, חשוב שתקרא מדיניות פרטיות זו ותבין מהם השימושים שנעשים במידע. דאטהצ'ק תעשה הכל על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות ההזמנות שלך, אולם היא עשויה לגלות מידע אם תדרש לעשות כן על ידי צו שיפוטי או רשות מוסמכת, וכן אם אתה תבקש ממנה אישית.

  א. איזה מידע אישי דאטהצ'ק שומרת על לקוחותיה? דאטהצ'ק תשמור כל מידע מזהה אשר יסופק ישירות על ידך, בין אם שלך ובין אם של צד ג' שהנך מצהיר כי קיבלת ממנו את האישור לעשות כן, לרבות תעודת זהות, שם, כתובת, פרטי קשר, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת ה-IP ממנה גלשת, ומידע נוסף שתספק כדי לזהות אותך. דאטהצ'ק עוד עשויה לאחסן עוגיה ('Cookie') על המחשב שלך כדי לאמת את זהותך וכן כדי לאפשר לשותפיה לקבל עמלות עבור הפניית לקוחות.

  ב. איזה מידע שאינו מזהה אישית דאטהצ'ק שומרת על לקוחותיה? דאטהצ'ק עשויה לשמור מידע לא-מזהה, שאינו אישי, לרבות סוג הדפדפן שלך, הדפים שהפנו אותך לאתר, השימושים שעשית בשירות (לרבות ההזמנות שלך), הדפים שצפית בהם ועוד.

  ג. למי יש גישה למידע זה? למידע השמור על אודותיך יש גישה לעובדי דאטהצ'ק, קבלניה, לחברי תוכנית השותפים של דאטהצ'ק וכן לצדדים שלישיים אשר מספקים לה שירותים כגון חברות התשלום וספקיות הדואר האלקטרוני. כל שימוש במידע שלך מתועד על ידי דאטהצ'ק. חברי תוכנית השותפים של דאטהצ'ק יקבלו אך ורק מידע סטטיסטי, ולא יקבלו כל מידע שיכול לזהות אותך אישית או לאפשר להם לדעת על מי הזמנת מידע.

  ד. איך אנחנו מאבטחים את המידע? המידע מאוחסן על שרתים ומוצפן באמצעות טכנולוגיות אבטחה מקובלות. לדאטהצ'ק יש מומחה אבטחה אשר בודק את תקינות המערכת ואבטחתה אחת לתקופה מסוימת.

  ה. האם אנחנו יכולים לצור איתך קשר? כן. על ידי הרשמה לאתר אתה מסכים לקבלת עדכונים על שירותי דאטהצ'ק, לרבות שינויים בשירות ופרסומות הקשורות לשירות באמצעות דואר אלקטרוני. עם זאת, תמיד תוכל להסיר את עצמך מהדיוורים האלו. קח בחשבון שדאטהצ'ק לעולם לא תעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך או את פרטיך למפרסמים.

  ו. איך אתה יכול לעיין במידע? דאטהצ'ק תאפשר לך לעיין במידע לאחר שתזהה את עצמך בצורה הולמת. לצורך הגשת בקשת עיון, עליך לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ולבקש את העיון.

  ז. איך אתה יכול למחוק את המידע? אם תרצה למחוק עצמך מהאתר ולסיים את התקשרותך, עליך לפנות לצוות האתר בכתובת [email protected]

  היעדר אחריות לטיב המידע: דאטהצ'ק אוספת את המידע המועבר באמצעות הדוחות מצדדים שלישיים ופרסומים רשמיים. על כן, בשום מקרה, לא תוכל דאטהצ'ק להיות אחראית לדיוק המידע, לנכונותו או למהימנותו. דאטהצ'ק אינה מבטיחה כי תוכל להסתמך על המידע המסופק לך, כי מידע זה ינתן לך במהירות או כי מידע זה לא יהיה נקי משגיאות. כל הסתמכות שלך על המידע המסופק על ידי דאטהצ'ק הינו על אחריותך בלבד.

  היעדר אחריות כללי: מבלי לגרוע מכל החרגת אחריות אחרת, דאטהצ'ק אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ודאטהצ'ק אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותיך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותיך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.

  היעדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא דאטהצ'ק אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. דאטהצ'ק מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהיעדר השימוש בשירותים על ידי דאטהצ'ק.

  שינוי ההסכם: דאטהצ'ק רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינויים אלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותיך עם דאטהצ'ק, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות דאטהצ'ק כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.

  סירוב לספק שירות: דאטהצ'ק שומרת לעצמה את הזכות לסרב ליתן שירות לכל לקוח מכל סיבה שהיא. במקרה של סירוב לספק שירות, הרי שדאטהצ'ק תשיב לך את הכספים.

  סיום: דאטהצ'ק רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב היעדר שימוש או אם דאטהצ'ק מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. דאטהצ'ק עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש. מעבר לכך, דאטהצ'ק לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.

  פרסומות צד ג': דאטהצ'ק עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. דאטהצ'ק אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. דאטהצ'ק לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.

  מלוא ההסכם: תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותיך עם דאטהצ'ק וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של דאטהצ'ק תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.

  סמכות שיפוט: הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

  תובענות ייצוגיות: הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד דאטהצ'ק ולגבות את נזקיך אך ורק בתובענה אישית.