נסח טאבו

איתור נסח טאבו (מקרקעין)
לממשק הישן
אתר נסח לפי:     כתובת    גוש וחלקה    ת"ז   * כל נסחי הטאבו רשמיים, חתומים דיגיטלית ומוכרים ע"י כל הגופים


שימו לב - נסח הטאבו הינו נסח רשמי וחתום דיגיטלית מהמקרקעין שבמשרד המשפטים. אתר זה הינו של חברה פרטית ואינו שייך למשרד המשפטים
שירותי ההנגשה למשרדים ממשלתיים של חברתנו מאפשרת לכם להשאיר לנו את ההתעסקות המקצועית והבירוקרטית ולפעול עבורכם מול הגורמים הרלוונטיים.

מאות אלפי בעלי דירות בישראל אינם מודעים לכך שבעלותם על הנכס היקר ביותר שברשותם אינה מעוגנת כחוק. רישום הדירה בטאבו מקנה זכויות נוספות, למשל, האפשרות לקחת משכנתא על הנכס, דבר זה גם משפיע על מי שירצה לרכוש את הדירה בעתיד, שכן ללא רישום בטאבו לא ניתן לקבל משכנתא.
בדיקה של מצב רישום הדירה בטאבו כולל תוצאות הכוללות:

1. מספר הגוש והחלקה
2. תאריך דיווח/רישום לטאבו
3. האם יש זכויות משתכנים
4. האם קיימת פרצלציה
5. האם הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים


שימו לב - מסמך זה אינו מסמך רשמי ואינו מוכר ע"י גופים מסוימים, המסמך הינו בדיקה ראשונית בלבד. למסמך רשמי יש להזמין נסח טאבו רשמי

דוגמא לפלט בדיקת מצב רישום הדירה בטאבו

* הבעלות בפועל (בזמן הוצאת הדוח) של הנכס, ופרטי הבעלים לרבות שם מלא ות"ז.
* הערת אזהרה אחת או יותר במידה ונרשמה.
* האם הנכס רשום בטאבו (מקרקעין) או ברשות אחרת.
* האם הנכס הוא בית משותף (הווה אומר שרשום גם בפנקס הבתים המשותפים).
* הצמדות לנכס הן יופיעו בנסח.(חניה, חצר, רכוש משותף, גג וכו').
* גודל הנכס נטו כפי שמופיע בטאבו.
* האם קיימים עיקולים/שיעבודים או הערות של הבנק.
* תקנון מוסכם בין הדיירים (אם קיים).
* משכנתא על הנכס כולל את תאריך סיומה.
* בנסח מרוכז ניתן לראות את הפרטים הרשומים של כל הדיירים בבניין.


נסח הטאבו מחולק למספר נושאים. באופן כללי הנסח הוא סטנדרטי, אך המידע וההערות שיכולות להופיע בנכס שונות ומגוונות. בכל מקרה של הערה שאינה ברורה לכם, תתייעצו עם בעל מקצוע. להלן סקירה של נסח טאבו מלמעלה ועד למטה:

בחלק העליון של הנסח הטאבו נמצא את פרטי הגוש, החלקה ותת-החלקה. (במידה ויש תת-חלקה). אם הנסח הוא מרוכז אז תבחינו בתתי-חלקות שונים בכל עמוד.

תיאור הנכס - בחלק זה תמצאו פירוט על הנכס עצמו בין אם מדובר בדירה, בית בפרטי, מחסן, משרד וכו'. בחלק זה תמצאו גם את הקומה של הנכס, השטח שלו לפי הטאבו (יכול להיות שונה מהארנונה או מהשטח נטו בפועל), חלקים ברכוש המשותף (כלומר ביחס לכלל הבית המשותף) ומידע על המבנה.

בעלות - בחלק זה מוצגים הבעלים בפועל של הנכס ופרטיהם האישיים כמו השם ומס' ת.ז. (בקניית נכס יש להבחין האם הבעלים הוא גם המוכר, ואם לא לברר נושא זה בקפידה) עוד תמצאו את מהות הפעולה כגון בעלות, העברה ללא תמורה, ירושה, מכר וכו'. החלק בנכס - אם בעלים יחיד אז 100% ואם בעלות משותפת אז עפ"י החלוקה בין הבעלים. ייתכן שהנכס רשום בטאבו ע"ש המוכר אך לא כבעלים אלא כחוכר, רשומה הדירה כחכירה ולא כבעלות משמע שכירות ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה ארוכה בד"כ 49 או 99 שנה (בימים אלו מנהל מקרקעי ישראל פועל להעברת חכירות רבות לבעלות). בחלק זה ניתן לראות האם יש משכנתא על הנכס (אם הנכס ממושכן או משועבד)

הצמדה - לא נמצא ברוב הנסחים ולכן מי שרוצה לדעת מהן ההצמדות של הנכס (הצמדה הנה חלק שהייתה ברשות הרכוש המשותף כמו חניה, גינה, מחסן, ממ"ק וכו') חייב להוציא תיק בית משותף הכולל תשריט, פירוט הצמדות, תקנון הבית המשותף וצו הבתים המשותפים.
הזמן תיק בית משותף

הערות - חלק זה הוא חשוב שכן תמצאו בו הערות שונות וחשובות מאד כגון הערת אזהרה, הנפוצה ביותר, הערה בדבר העברה לזרים (לא ניתן למכור דירה לתושב חוץ). העברה בגין זכות מעבר (ניתנת אפשרות לעוברי אורח לעבור בשטחי הבניין, צוי עיקול, קנסות וכו'.

דוגמא לנסח טאבו

נסח טאבו
הגדל תמונה

נסח טאבו הוא בגדר בדיקה שחובה לעשות כאשר אתם מתעניינים בנכס לרכישה, ובטח לפני חתימה על חוזה או זכרון דברים. נסח טאבו מאפשר לכם לראות שמצבו המשפטי של הנכס אינו השתנה. מלבד זאת מומלץ בחום להוציא נסח טאבו לאחר רישום הערת אזהרה או ביצוע פעולה כלשהו שמחייב בדיקה שהרישום בוצע כהלכה. בדיקה של נסח טאבו תאפשר לכם לזהות מצבים בהם מנסים למכור את הנכס לשני גורמים במקביל, לזהות עיקולים על הנכס במידה ויש, לבדוק מי הם הבעלים הרשומים בועל על הנכס, ומה הפרטים של הרישום (חניה, תוספת בניה, חצר וכו')

הגעתם לעמוד זה כי חיפשתם נסח טאבו, אך האם אתם בטוחים שנסח טאבו עונה לדרישות שלכם? להלן הסבר על ההבדלים בין נסחי הטאבו השונים:

ראשית, נסח טאבו הוא תעודת הזהות של הנכס, והוא מכיל נתונים רישומיים שונים. חשוב לציין שאת נסח הטאבו ניתן להוציע רק על נכסים השייכים לטאבו, כלומר למקרקעין. ישנם נכסים בישראל שאינם שייכים למקרקעין והם שייכים למשל לרשות מקרקעי ישראל, לרשויות מקומיות ולקרן קיימת לישראל. כמו כן ישנם נכסים השייכים לחברה משכנת והיא זו שמחזיקה את פירוט הפרצלציה (כלומר את החלוקה של שטח הבניין) ורק היא תוכל למסור פרטים על הנכס ורק לבעליו.

לעיתים, נכסים ישנים שנבנו לפני 30 שנה ויותר הם נכסים שהרישום עליהם הוא מיושן ולא מציג את תכנית החלוקה המסודרת של הבניין, ולא ניתן להבין מהנסח איזה חלק שייך למי. נכסים אלו הם בעייתיים למימון ולרוב לא ניתן לקחת עליהם משכנתא. במקרים אלו ניתן לבצע פרצלציה במקרקעין, אך זהו תהליך ארוך ויש צורך באיש מקצוע. בכל מקרה אנו ממליצים לכם לפעול בעניין זה אם לנכס שלכם אין חלוקה.
כיוון שרוב הנכסים כן שייכים למקרקעין (לטאבו) ובחלק גדול מהמקרים יש תוכנית חלוקה, אז רוב הסיכויים שלנכס שלכם יש פרטי נסח טאבו וממנו ניתן יהיה להבין את הפרטים.

סוגים שונים של נסח טאבו :

נסח טאבו רגיל - זהו נסח על נכס ספציפי המכיל את כלל המידע עבור נכס שיכול להיות תת חלקה מסוימת בבניין, למשל דירה בבניין משותף או משרד בבניין משרדים, יכול להיות בית פרטי, וכמובן משרד או חנות יחידה בכתובת. על מנת להוציא נסח רגיל לנכס בבניין משותף יש לדעת מספרי גוש, חלקה ותת-חלקה. אם אין ברשותכם את תת החלקה, באפשרותכם להוציא נסח מרוכז!

נסח מרוכז (פנקס הבתים המשותפים) - בהעדר תת חלקה, ניתן להוציא נסח מרוכז המכיל מידע על כלל הנכסים בבניין משותף, כולל פרטי הבעלים שלהם. במילים אחרות - מכיל פירוט על כל אחת מתתי החלקות בנכס (לדוגמא: כל הדירות בבניין מגורים על כתובת). על מנת להוציא נסח רגיל לנכס בבניין משותף יש לדעת מספרי גוש וחלקה או לחילופין כתובת מגורים. שימו לב, בעמוד נסח טאבו ניתן להזמין נסח מרוכז גם לפי כתובת (רחוב, מספר בניין, עיר)

נסח היסטורי - בנסח ההיסטורי על בניין משותף יש חובה לדעת את תת החלקה. הנסח ההיסטורי מכיל נתונים היסטוריים של בעלי הזכויות בנכס ושינויים בנכס במידה וקיימים. כלומר אם הנכס נקנה ע"י X, ונמכר ל Y שמכר את הנכס ל Z, אז אתם תראו את כל הבעלים, מתי הנכס נמכר ולמי, משכנתאות ושאר פרטים.

נסח טאבו פלוס+ - זהו דוח על הנכס וסביבתו, המכיל מידע רב ומתאים למי שרוצה לבדוק בציציות של הנכס, הדוח כולל גם את תרשמי הנכס, תקנון הבניין המשותף, צו רישום בית משותף, הצמדות, תשריט של כל הדירות בבניין כפי שאושר ע"י המהנדס הראשי, מידע על סביבת הנכס, תוכניות עתידיות, מידע על נכסים דומים מהמקרקעין והערכת מחיר ועוד.

בעקרון ניתן להפיק נסח טאבו בכל עיר או רשות אשר משיוכים למקרקעין (טאבו) - להלן רשימה חלקית של הערים או הישובים הגדולים:

נסח טאבו באביאל
נסח טאבו באביבים
נסח טאבו באביגדור
נסח טאבו באביחיל
נסח טאבו באבן יהודה
נסח טאבו באבן מנחם
נסח טאבו באבן ספיר
נסח טאבו באבן שמואל
נסח טאבו באום אל-פחם
נסח טאבו באופקים
נסח טאבו באור יהודה
נסח טאבו באור עקיבא
נסח טאבו באורנים
נסח טאבו באורנית
נסח טאבו באזור
נסח טאבו באחווה
נסח טאבו באיילת השחר
נסח טאבו באילת
נסח טאבו באלון מורה
נסח טאבו באל-עזי
נסח טאבו באלפי מנשה
נסח טאבו באלקנה
נסח טאבו באפיקים
נסח טאבו באשדוד
נסח טאבו באשקלון
נסח טאבו בבאר טוביה
נסח טאבו בבאר יעקב
נסח טאבו בבאר שבע
נסח טאבו בבארי
נסח טאבו בבית יוסף
נסח טאבו בבית ינאי
נסח טאבו בבית נחמיה
נסח טאבו בבית עובד
נסח טאבו בבית שאן
נסח טאבו בבית שמש
נסח טאבו בביתר עילית
נסח טאבו בבני ברק
נסח טאבו בגבעתיים
נסח טאבו בגדרה
נסח טאבו בגזר
נסח טאבו בגליל ים
נסח טאבו בגן יבנה
נסח טאבו בגנות
נסח טאבו בגני תקווה
נסח טאבו בגעש
נסח טאבו בגת רימון
נסח טאבו בדאלית אל-כרמל
נסח טאבו בדימונה
נסח טאבו בדישון
נסח טאבו בהוד השרון
נסח טאבו בהודיה
נסח טאבו בהרצליה
נסח טאבו בורד יריחו
נסח טאבו בזכרון יעקב
נסח טאבו בחבצלת השרון
נסח טאבו בחברון
נסח טאבו בחגור
נסח טאבו בחגלה
נסח טאבו בחדיד
נסח טאבו בחד-נס
נסח טאבו בחדרה
נסח טאבו בחולדה
נסח טאבו בחולון
נסח טאבו בחוסן
נסח טאבו בחופית
נסח טאבו בחוקוק
נסח טאבו בחיבת ציון
נסח טאבו בחיננית
נסח טאבו בחיפה
נסח טאבו בחצור הגלילית
נסח טאבו בחריש
נסח טאבו בטבריה
נסח טאבו בטורעאן
נסח טאבו בטייבה
נסח טאבו בטייבה (בעמק)
נסח טאבו בטירת כרמל
נסח טאבו בטירת צבי
נסח טאבו ביבנה
נסח טאבו ביגור
נסח טאבו ביגל
נסח טאבו ביד בנימין
נסח טאבו ביד השמונה
נסח טאבו ביד חנה
נסח טאבו ביד מרדכי
נסח טאבו ביהוד-מונוסון
נסח טאבו ביטבתה
נסח טאבו ביסוד המעלה
נסח טאבו ביפעת
נסח טאבו ביפתח
נסח טאבו ביצהר
נסח טאבו ביקום
נסח טאבו ביקנעם עילית
נסח טאבו בירוחם
נסח טאבו בירושלים
נסח טאבו ביתיר
נסח טאבו בכברי
נסח טאבו בכדורי
נסח טאבו בכוכב יאיר
נסח טאבו בכוכב יעקב
נסח טאבו בכוכב מיכאל
נסח טאבו בכורזים
נסח טאבו בכיסופים
נסח טאבו בכישור
נסח טאבו בכליל
נסח טאבו בכפר בלום
נסח טאבו בכפר ויתקין
נסח טאבו בכפר ורבורג
נסח טאבו בכפר ורדים
נסח טאבו בכפר יונה
נסח טאבו בכפר יחזקאל
נסח טאבו בכפר מימון
נסח טאבו בכפר סבא
נסח טאבו בכפר רופין
נסח טאבו בכרכום
נסח טאבו בכרמל
נסח טאבו בלוד
נסח טאבו בלכיש
נסח טאבו במבוא חורון
נסח טאבו במבשרת ציון
נסח טאבו במגדים
נסח טאבו במגדל
נסח טאבו במגדל העמק
נסח טאבו במגדל עוז
נסח טאבו במודיעין עילית
נסח טאבו במודיעין-מכבים-רעות
נסח טאבו במזכרת בתיה
נסח טאבו במכמורת
נסח טאבו במנחמיה
נסח טאבו במנרה
נסח טאבו במסילת ציון
נסח טאבו במעגן
נסח טאבו במצפה
נסח טאבו במצפה יריחו
נסח טאבו במצפה נטופה
נסח טאבו במקווה ישראל
נסח טאבו במרגליות
נסח טאבו במרום גולן
נסח טאבו במרחב עם
נסח טאבו במשגב עם
נסח טאבו במשואה
נסח טאבו במשמר איילון
נסח טאבו במשמר הנגב
נסח טאבו במשמר העמק
נסח טאבו במשמר השבעה
נסח טאבו במשמר השרון
נסח טאבו במשען
נסח טאבו בנאות גולן
נסח טאבו בנהלל
נסח טאבו בנהריה
נסח טאבו בנחל עוז
נסח טאבו בנחשון
נסח טאבו בניצנים
נסח טאבו בניר צבי
נסח טאבו בנירים
נסח טאבו בנס ציונה
נסח טאבו בנצרת
נסח טאבו בנצרת עילית
נסח טאבו בנשר
נסח טאבו בנתיבות
נסח טאבו בנתניה
נסח טאבו בסביון
נסח טאבו בסגולה
נסח טאבו בעומר
נסח טאבו בעין גדי
נסח טאבו בעין הבשור
נסח טאבו בעין השלושה
נסח טאבו בעין ורד
נסח טאבו בעין יעקב
נסח טאבו בעספיא
נסח טאבו בעפולה
נסח טאבו בערד
נסח טאבו בעשרת
נסח טאבו בעתלית
נסח טאבו בפלמחים
נסח טאבו בפתח תקווה
נסח טאבו בצפת
נסח טאבו בקיסריה
נסח טאבו בקלנסווה
נסח טאבו בקציר
נסח טאבו בקצרין
נסח טאבו בקרית אונו
נסח טאבו בקרית ארבע
נסח טאבו בקרית אתא
נסח טאבו בקרית ביאליק
נסח טאבו בקרית גת
נסח טאבו בקרית טבעון
נסח טאבו בקרית ים
נסח טאבו בקרית יערים
נסח טאבו בקרית מוצקין
נסח טאבו בקרית ענבים
נסח טאבו בקרית שלמה
נסח טאבו בקרית שמונה
נסח טאבו בקרני שומרון
נסח טאבו בראש העין
נסח טאבו בראש פינה
נסח טאבו בראשון לציון
נסח טאבו ברביבים
נסח טאבו ברגבים
נסח טאבו ברהט
נסח טאבו ברוחמה
נסח טאבו ברחובות
נסח טאבו ברמות השבים
נסח טאבו ברמלה
נסח טאבו ברמת גן
נסח טאבו ברמת דוד
נסח טאבו ברמת הכובש
נסח טאבו ברמת השופט
נסח טאבו ברמת השרון
נסח טאבו ברמת ישי
נסח טאבו ברעננה
נסח טאבו ברשפון
נסח טאבו בשבי ציון
נסח טאבו בשדה בוקר
נסח טאבו בשדה דוד
נסח טאבו בשדה ורבורג
נסח טאבו בשדה יואב
נסח טאבו בשדה יעקב
נסח טאבו בשדה יצחק
נסח טאבו בשדות ים
נסח טאבו בשדרות
נסח טאבו בשואבה
נסח טאבו בשלומי
נסח טאבו בשער הגולן
נסח טאבו בשער העמקים
נסח טאבו בשער מנשה
נסח טאבו בשערי תקווה
נסח טאבו בשפרעם
נסח טאבו בתדהר
נסח טאבו בתל אביב
נסח טאבו בתל קציר
נסח טאבו בתל שבע
שימו לב - אנשים נוטים להתבלבל ולחשוב שעו"ד שמלווה את העסקה או השמאי יבדוק בציציות של הנכס, אך הדבר אינו נכון, עליכם לבדוק בעצמכם את הדברים האלו, שכן עו"ד שמלווה את העסקה יבדוק את תקנותו של ההסכם ואת הרישומים של הנכס, והשמאי בד"כ בא מכוח הכרח בלקיחת משכנתא על מנת לתת הערכה של שווי הנכס, והבדיקות שלו לגבי חריגה או צווי הריסה הם מינימליים. ראו הוזהרתם !

למי שמתכנן לרכוש נכס או רוצה לבדוק נכס מסוים לפני רכישה, נסח טאבו אינו מספיק לשם כך כלל. עליכם להוציא דוח מפורט (נסח טאבו פלוס+) הכולל פרטים נוספים שאינם מופעים בנסח, כגון תיק בית משותף הכולל תרשימים, תשריט, צווי בית משותף, תקנון, הצמדות של הנכס, בדיקה של חריגות, של היתרים, של צווי הריסה או היטלים ועוד ועוד.

אנו ממליצים לכם בחום לא לנסות לבדוק רק ע"י הוצאת נסח טאבו, שכן מלבד הבדיקה של מי הבעלים הנוכחי של הנכס ושהנכס רשום במקרקעין וניתן לקבל עליו משכנתא, לא בדקתם שום דבר חשוב אחר.

שימו לב - אנשים נוטים להתבלבל ולחשוב שעו"ד שמלווה את העסקה או השמאי יבדוק בציציות של הנכס, אך הדבר אינו נכון, עליכם לבדוק בעצמכם את הדברים האלו, שכן עו"ד שמלווה את העסקה יבדוק את תקנותו של ההסכם ואת הרישומים של הנכס, והשמאי בד"כ בא מכוח הכרח בלקיחת משכנתא על מנת לתת הערכה של שווי הנכס, והבדיקות שלו לגבי חריגה או צווי הריסה הם מינימליים. ראו הוזהרתם !

מספרי הגוש, החלקה והתת חלקה הם המספרים איתם ניתן לזהות בדיוק נכס מסוים. בדיקה לפי כתובת עלולה להטעות, או בהנחה שאינכם יודעים את מספר הדירה והקומה, לא תזהו במדויק את הנכס.

מספר הגוש הוא מספר המתחם (בניין אחד או יותר), מספר החלקה הוא מספר הבניין הספציפי, ומספר התת חלקה (במקרים של בניינים משותפים) הוא מספר הדיקה.

הערת אזהרה ראשית באה להזהיר את מי שרוכש את הדירה ולהציג לו שיש רישום בנכס של אדם נוסף או של בנק. שנית, הדבר נועד על מנת שלא יווצר מצב בו אדם ינסה למכור את הנכס שלו למספר אנשים, ובתחילת התהליך נרשמת הערה עד שהתהליך מושלם במלואו ואז ניתן למחוק את ההערה ולשנות בעלות.

הערת אזהרה נרשמת בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) על הרישום של נכס מסויים. כאמור הערת אזהרה נרשמת גם ללווים למשכנתאות.

בעמוד נסח טאבו תוכלו להזמין נסח טאבו רגיל, נסח טאבו מרוכז, נסח טאבו היסטורי ונסח טאבו פלוס+. ניתן להזמין את הנסחים ע"י מספרי גוש וחלקה (ותת-החלקה במקרים מסוימים) או ע"י כתובת מלאה.

נסח טאבו רגיל - נסח של נכס יחיד
נסח טאבו מרוכז - נסח של כל הנכסים בבניין משותף
נסח טאבו היסטורי - נסח המכיל את היסטורית הבעלים של נכס יחיד
טאבו פלוס+ - בדיקת הנכס וסביבתו, כולל תשריט, צו ותקנון בית משותף
נסח טאבו חתום - נסח רגיל חתום דיגיטלית כמסמך משפטי
נסח טאבו לפי גוש וחלקה - נסח רגיל/מרוכז/היסטורי לפי מספר גוש וחלקה
נסח טאבו לפי כתובת - נסח רגיל/מרוכז/היסטורי לפי כתובת הנכס
נסח טאבו עדכני - נסח טאבו עדכני ליום ההזמנה
נסח טאבו לצפייה - נסח טאבו שאינו חתום
נסח טאבו מקורי - נסח טאבו חתום ונאמו למקור
נסח רישום טאבו - נסח רישום בטאבו

רישום בטאבו בלשכת רישום המקרקעין הוא אחד הדברים הראשונים והחשובים שיש לבצע בעת רכישת נכס. עוד לפני זה, צריך לוודא שהרישום הקיים בטאבו אכן תואם את מה שמסר לנו המוכר של הנכס. למשל, חובה לוודא שהנכס רשום על שם המוכר או מי מבני משפחתו שפגשתם (כמובן שיתכן גם מייפה כוח ממגוון סיבות למשל המוכרים שוהה בחו"ל, מבוגר, לא כשיר וכו'), דבר שני חשוב לבדוק מה כולל הנכס, למשל בדירה נבדוק את השטח, השימוש בשטח, ההצמדות, חריגות, היטלים וקנסות ותב"ע כללי. נסח הטאבו הינו הבדיקה הראשונה שעושים כדי לוודא שלא יהיה מצב שתרכשו מחסן במקום דירת מגורים או דירה עם חריגות בנייה. חשוב להדגיש - נסח טאבו הוא ת"ז של הנכס ולא משמש כתעודת ביטוח.

את נסח הטאבו ניתן להוציא אונליין עם מספר גוש, חלקה ולעיתים מספר תת חלקה, או כתובת של הנכס.

על מנת לרשום נכס בטאבו בעת רכישת דירה יש לפנות לעו"ד אשר מלווה את העסקה על מנת לרשום תחילה הערת אזהרה. לרישום בלשכת המקרקעין יש מספר שלבים ועו"ד מתחום המקרקעין מכירים את התהליך. עם חתימת ההסכם מכר והעברת מקדמה מתחיל ההליך הראשון שכולל הערת אזהרה, ובתום ההליך ולאחר שהכסף כולו מוחזק אצל הנאמן, בד"כ מבצעים העברת בעלות מלאה של הנכס, כלומר הערת האזהרה נמחקת, הבעלים מתחלפים והנכס עובר באופן רשמי לבעליו החדש.