תשריט בית משותף

יש להזין כתובת מלאה
אתר תשריט לפי:   לפי כתובת     לפי גוש חלקה

מה כולל תשריט בית משותף?  • העתק תשריט של כל הנכסים בבניין לפי קומות
  • פרטים מזהים של הגוש חלקה ושטח החלקה
  • פרטים על המבנה, סה"כ קומות ודירות, מבנים קשורים
  • פרטים ושרטוטים על הדירות בבניין ותיאור של כל דירה
  • סימון ההצמדות ככל שישנן חניה, מחסן, שטחים משותפים וכו'
  • מידע על שטחים המיועדים להעברה או לחכירה
  • זיקות הנאה יש לסמן על התשריט כזכות מעבר או זכות שימוש
  • העתק סרוק וחתום של תקנון / הסכם הבית המשותף
  • הודעה על תיק תיקון של תשריט, צוים או תקנון
  • תיק ביטול צו בית משותף
כולל תשריט הדירות בבית משותף, תיק הבניין וצווים
התשריט ישלח אליכם ל-eMail לאחר ההזמנה סרוק וחתום דיגיטלית.

תשריט בניין או תשריט בית משותף מאפשר לכם לקבל מסמכים סרוקים עם פירוט של כל הנכסים הנמצאים בבניין מגורים מסוים לפי גוש וחלקה. התשריט כולל שרטוט של המבנה כולו מחולק לפי קומות, ונכסים בכל קומה, כל ההצמדות של הנכסים (חניות, מחסנים וכו). כך שניתן למצוא בעצם גם את תשריט הדירה עצמה (תת החלקה) כפי שהופיע בתכנון המקורי של הבניין, וגם במקרים של שינויים מאושרים.
כמו כן ניתן למצוא בתב"מ (תיק בית משותף) העתק חתום של התקנון/הסכם צווי תיקון וביטול (אישורים או ביטולים של תוספות בנייה או שינויים באחזקות) תרשים סביבה ועוד.

בתב"מ תמצאו את כל המסמכים הסרוקים של הבית המשותף הכולל תקנון / הסכם מפורט וכל מסמך הקשור לבית המשותף החל מתוספות וחריגות ועד לחכירה והיוון של הרשות המקומית.
בין המסמכים שתמצאו בתב"מ (מסמכים סרוקים וחתומים) וישלחו אליכם לדואר האלקטרוני:

העתק תשריט של כל הנכסים בבניין לפי קומות
פרטים מזהים של הגוש חלקה ושטח החלקה
פרטים על המבנה כולו, מספר קומות, סה"כ דירות, מבנים קשורים
פרטים ושרטוטים על הדירות בבניין ותיאור של כל דירה
סימון ההצמדות ככל שישנן חניה, מחסן, שטחים משותפים וכו'
מידע על שטחים המיועדים להעברה או לחכירה של רשות מקומית
זיקות הנאה יש לסמן על התשריט כזכות מעבר או זכות שימוש
העתק סרוק וחתום של תקנון / הסכם הבית המשותף
תיק תיקון צו בית משותף הכולל צו תיקון, תקנון מתוקן, תשריט מתוקן (במידה קיים)
תיק ביטול צו בית משותף

* הבעלות בפועל (בזמן הוצאת הדוח) של הנכס, ופרטי הבעלים לרבות שם מלא ות"ז.
* הערת אזהרה אחת או יותר במידה ונרשמה.
* האם הנכס רשום בטאבו (מקרקעין) או ברשות אחרת.
* האם הנכס הוא בית משותף (הווה אומר שרשום גם בפנקס הבתים המשותפים).
* הצמדות לנכס הן יופיעו בנסח.(חניה, חצר, רכוש משותף, גג וכו').
* גודל הנכס נטו כפי שמופיע בטאבו.
* האם קיימים עיקולים/שיעבודים או הערות של הבנק.
* תקנון מוסכם בין הדיירים (אם קיים).
* משכנתא על הנכס כולל את תאריך סיומה.
* בנסח מרוכז ניתן לראות את הפרטים הרשומים של כל הדיירים בבניין.

מספרי הגוש, החלקה והתת חלקה הם המספרים איתם ניתן לזהות בדיוק נכס מסוים. בדיקה לפי כתובת עלולה להטעות, או בהנחה שאינכם יודעים את מספר הדירה והקומה, לא תזהו במדויק את הנכס.

מספר הגוש הוא מספר המתחם (בניין אחד או יותר), מספר החלקה הוא מספר הבניין הספציפי, ומספר התת חלקה (במקרים של בניינים משותפים) הוא מספר הדיקה.

מסמכי היסוד הנשלחים אליכם בדוא"ל בהזמנת תשריט בית משותף הם:
תיק רישום בית משותף: צו רישום, תקנון או הסכם (אם קיים) תשריט הבית המשותף וכל הדירות בו.
תיק תיקון צו בית משותף: צו תיקון הוא למעשה תקנון או הסכם מתוקן, ותשריט הכולל את התיקון בלבד
תיק ביטול צו בית משותף: צו ביטול

דגשים לסוגי המסמכים:
1. בתיקים עד שנת 1970 יופיע הסכם במקום תקנון (במידה וקיים)
2. לא בכל תיק תיקון יופיע תשריט, למשל : העברת הצמדות בין יחידות לא מחייב תשריט.
3. תקנון - לא לכל בית משותף נרשם תקנון, ובמקרה שלא נרשם תקנון, יחול התקנון המצוי, המופיע בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין.

הערת אזהרה ראשית באה להזהיר את מי שרוכש את הדירה ולהציג לו שיש רישום בנכס של אדם נוסף או של בנק. שנית, הדבר נועד על מנת שלא יווצר מצב בו אדם ינסה למכור את הנכס שלו למספר אנשים, ובתחילת התהליך נרשמת הערה עד שהתהליך מושלם במלואו ואז ניתן למחוק את ההערה ולשנות בעלות.

הערת אזהרה נרשמת בלשכות רישום המקרקעין (טאבו) על הרישום של נכס מסויים. כאמור הערת אזהרה נרשמת גם ללווים למשכנתאות.